Tłumaczenia


TranslArte Tłumaczenia pisemne i ustne

Oferta TranslArte obejmuje tłumaczenia pisemne.

 

Tłumaczenia pisemne wykonywane są w następujących parach językowych:
> niemiecki → polski
> polski → niemiecki
> włoski → polski.

 

 

Dziedziny tłumaczeń pisemnych:

*kosmetologia
*produkcja kosmetyków/receptury kosmetyków
*zielarstwo
*biochemia
*medycyna estetyczna
*dermatologia
*laseroterapia
*medycyna ogólna
*medycyna sportowa
*ortopedia
*weterynaria
*pozwolenia na dopuszczenie do obrotu leków weterynaryjnych
*agrokultura
*rolnictwo
*akty prawne i poprawki dokumentów UE
*instrukcje obsługi
*teksty o tematyce technicznej
*strony internetowe
*korespondencja i dokumentacja firmowa
*materiały marketingowe
*oferty handlowe
*charakterystyki olejów.

Chętnie podejmuję się tłumaczeń w dziedzinie innej niż wyżej wymienione, aby podnosić swoje kwalifikacje, rozszerzać zakres umiejętności i zdobywać nowe doświadczenie.